Recension - Bok

Leva om sitt liv

Leva om sitt liv
Alice Lyttkens
1977, Albert Bonniers förlag

Efter att ha läst om bokens innehåll på dess baksida, fick jag ett intresse av att läsa den. Då trodde jag att det skulle bli en bok som jag läser en gång och sedan säljer eller lämnar in den till second hand. Istället visar det sig att den är mer intressant än vad jag trodde då författaren berättar väldigt öppet kring hur det var under 1900-talets början.

Alice Lyttkens berättar om sina barndomsår i Malmö och hur familjen är runt omkring henne. Hennes far, som är läkare, är väldigt generös och vill inte dölja de mörka sidor av livet som finns och Alice får följa med honom till jobbet. Hennes mor har en väldigt negativ inställning till tillvaron, som inte verkar rubba sig något förrän Alice får sitt första barn, Ulf. Även hennes förhållanden till syskon och kamrater tas upp.

Något jag intresserade mig för var beskrivningen hur det gamla tankesättet, till exempel om familjen, möter det nya som växer fram under 1900-talet. Alice berättar hur hennes funderingar var och också varför. Bokens språk är väldigt enkelt, lättläst och lättförståeligt.

I efterhand skäms jag att jag inte känt till författaren tidigare. Tydligen, enligt Wikipedia, skrev hon mer än 50 böcker under sin livstid och var en av Sveriges mest utlånade författare under en period. Om jag tidigare har hört hennes namn, har det fram tills nu försvunnit.

Boken rekommenderas till de som är intresserade av författarens liv, hennes första år, och också av de som vill läsa en historisk skildring av en läkarfamilj under 1900-talets början.

Kommentera

Tema av Anders Norén